Oddlužení a výmaz z registru dlužníků. Co a jak vás čeká.

V dnešní době je zcela běžné, že si banky, mobilní operátoři i jiné firmy chtějí předem ověřit, zda budete schopní svůj závazek splácet. Nebo zda již u jiné společnosti něco nedlužíte. Používají proto registry dlužníků (jinak také úvěrové registry nebo registry klientských informací).

V registrech dlužníků jsou údaje o spotřebitelích i firmách. Některé obsahují informace pouze o těch, kteří své závazky nechtějí nebo nedokáží řádně splácet, jiné obsahují informace o všech klientech členských společností.

Ačkoli někteří lidé úvěrové registry kritizují, jejich existence je pro spotřebitele velmi prospěšná:

  • ne každý dokáže správně posoudit, zda jeho dluhy nejsou již příliš veliké – pokud si vezmete příliš velké závazky, můžete se dostat do problémů se splácením, následně vám hrozí až k finanční bankrot a exekuce… S využitím úvěrových registrů lze takovému předlužení zabránit: pokud již jinde řádně nesplácíte své dluhy, odpovědná společnost vám další půjčku neposkytne
  • díky možnosti ověřit si vaší platební morálku v úvěrových registrech můžete získat službu bez dokládání příjmu (například u mobilních operátorů), nebo službu získáte i tehdy, pokud jsou vaše příjmy takzvaně „na hraně“

VAROVÁNÍ: vymazání z registru dlužníků

Jste zapsání v registru dlužníků a chcete z něj být vymazáni? Žádost o výmaz z registru není tím správným řešením. Vaší žádosti nebude s největší pravděpodobností vyhověno, protože již při žádosti o službu poskytujete se zápisem do registru dlužníků souhlas pro případ, že nebudete řádně splácet ujednanou částku.

I v hypotetickém případě, že budete z registru dlužníků vymazáni, se však vystavujete riziku úvěrového podvodu, pokud své dluhy při žádosti o jakoukoli službu u bank, splátkových a leasingových společností, mobilních operátorů apod. zamlčíte! Nejspolehlivější cestou k získání „čistého štítu“ je opravdové vyřešení dluhů. Pokud si nevíte s řešením rady, obraťte se na některou z neziskových poraden – například na Poradnu při finanční tísni.

Pokud se dostanete do problémů se splácením svých závazků, s největší pravděpodobností se vaše jméno ocitne v některém z registrů dlužníků. K vymazání vašeho jména dojde v různých lhůtách nejčastěji až poté, co své dluhy uhradíte. Mezi nejvýznamnější úvěrové registry v České republice …

Jestli figurujete v registrech SOLUS, jaké údaje jsou o vás vedeny a která instituce je tam zanesla, můžete zjistit na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem.

Jste zapsání v registru dlužníků a chcete z něj být vymazáni? Žádost o výmaz z registru není tím správným řešením. Vaší žádosti nebude s největší pravděpodobností vyhověno, protože již při žádosti o službu poskytujete se zápisem do registru dlužníků souhlas pro případ, že nebudete řádně splácet ujednanou částku.