Registry dlužníků v České Republice

Pokud se dostanete do problémů se splácením svých závazků, s největší pravděpodobností se vaše jméno ocitne v některém z registrů dlužníků. K vymazání vašeho jména dojde v různých lhůtách nejčastěji až poté, co své dluhy uhradíte. Mezi nejvýznamnější úvěrové registry v České republice patří:

Registry provozované sdružením SOLUS

SOLUS provozuje několik registrů, které přispívají k ochraně spotřebitelů i zájmů společností, které jsou jeho členy. Mezi nejvýznamnější registr tohoto sdružení patří Registr FO – „negativní registr“, ve kterém jsou zaznamenávány údaje o dlužnících, kteří své závazky neplní řádně a včas. Uživateli tohoto registru jsou přední poskytovatelé půjček z řad bank i nebankovních finančních institucí, stavební spořitelny, mobilní operátoři, obchodní řetězce či dodavatelé energií a další firmy. Záznamy o klientovi se v registru objeví až v případě, že dojde z jeho strany k závažnému porušení smluvních podmínek.

Bankovní registr klientských informací (BRKI):

Bankovní registr klientských informací (BRKI) funguje na principu vzájemné výměny informací o bonitě a důvěryhodnosti úvěrových klientů – fyzických osob. Jsou zde zahrnuty jak pozitivní tak negativní informace o klientech. Jedná se o údaje o podaných či odvolaných žádostech o úvěr, uskutečněných úvěrových obchodech, a to včetně těch potenciálních jako je například poskytnutíkreditní karty či tzv. kontokoren­tního účtu klientovi, dále o výši úvěrových obchodů a výši splátek aj. Síť uživatelů BRKI je poměrně rozsáhlá. Řadí se mezi ně významní hráči na našem bankovním trhu a stavební spořitelny. Tito uživatelé do registru údaje do registru vkládají a zároveň mají možnost do registru nahlížet a získávat z něj potřebné informace. Provozování BRKI funguje v rámci zákonů. Podle zákona o bankách se banky mohou vzájemně informovat o bankovním spojení, identifikačních údajích o majitelích účtů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejích klientů, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není bankou. Vedle zákona o bankách se provoz BRKI řídí také zákonem o ochraně osobních údajů.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) je obdobou BRKI s tím rozdílem, že jeho přispěvateli nejsou banky, ale různé finanční nebankovní instituce – především se jedná o leasingové společnosti ne­bo společnosti splátkového prodeje. Kromě těchto institucí mají právo do něj nahlížet i třetí osoby, např. banky. NRKI obsahuje údaje o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty, které určují bonitu, důvěryhodnost a platební morálku klientů, tzn. údaje o úvěrových produktech (přijatých i odmítnutých), o výši úvěru a splátek nebo o tom, zda jsou závazky klienta řádně a včas plněny.